Det är lätt att tro att skolan skulle vara till för barnen. Men ser man efter hur det fungerar i praktiken blir det snart uppenbart att ingen egentligen har kollat. Ser man bara till betygen visar det sig att de som var duktiga när de började i skolan också är bra när de slutar. De som däremot inte hade så mycket kunskaper med sig till första klass, kommer inte ha särskilt mycket i bagaget när de slutar skolan heller.
Jag tror man vågar påstå att skolan är fantastiskt bra på att lära ut det eleverna redan kan.

Mycket tyder också på att de som slipper läraren får bäst betyg. Killarna får mest av lärartiden, men har sämre betyg än tjejerna som klarar sig mera själva. Förbluffande många skolor börjar sin schemaläggning med att fråga bussbolagen hur de kan köra. Sedan gör rektor ett schema som fogligt anpassar sig efter tidtabell och lärarnas önskemål.
Så, den verkliga orsaken till skolans existens är att bussbolag och lärare ska ha ett levebröd.